Pressmeddelande
Alla nyheter

01

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för första kvartalet 2024

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin första delårsrapport 2024 onsdagen...

15.4.2024

Läs mer

02

Svedbergs Group AB publicerar årsredovisning för 2023

Svedbergs Group AB’s årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på...

4.4.2024

Läs mer

03

Kallelse till årsstämma för Svedbergs Group AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs Group AB (publ.) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed...

12.3.2024

Läs mer

04

Ändring av antalet aktier och röster i Svedbergs Group

Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”) meddelar idag att det...

29.2.2024

Läs mer

05

Bokslutskommuniké 2023

”Trots en utmanande marknad stärker vi under det fjärde kvartalet...

29.2.2024

Läs mer

06

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin fjärde delårsrapport 2023 torsdagen...

20.2.2024

Läs mer

07

Svedbergs Group uppnår milstolpe inom hållbarhet genom publiceringen av koncernens första miljövarudeklarationer

Svedbergs Group har publicerat sina första miljövarudeklarationer (EPD:er). Publiceringen understryker...

9.2.2024

Läs mer

08

Ändring av antalet aktier och röster i Svedbergs Group

Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”) meddelar idag att det...

31.1.2024

Läs mer

09

Svedbergs Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group

25.1.2024

Läs mer

10

Valberedningens förslag till styrelse för 2024

Valberedningen i Svedbergs Group AB har meddelat att den till...

23.1.2024

Läs mer

11

Svedbergs Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group

22.1.2024

Läs mer

12

Svedbergs Group offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group

22.12.2023

Läs mer

13

Svedbergs Group beslutar om företrädesemission och offentliggör villkoren

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group

20.12.2023

Läs mer

14

Svedbergs Group offentliggör trading update inför kommande företrädesemission

Som tidigare kommunicerats avser Svedbergs Group att under det fjärde...

14.12.2023

Läs mer

15

Beslut vid extra bolagsstämma i Svedbergs Group AB (publ)

Extra bolagstämman fattade idag följande beslut.Ändring av bolagsordningenBolagsstämman beslutade, i...

7.12.2023

Läs mer

16

Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission – RÄTTELSE

Rättelse avseende felaktig hänvisning till MAR i pressmeddelandet. Tidigare pressmeddelande...

23.11.2023

Läs mer

17

Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group

23.11.2023

Läs mer

18

Ny CFO för Svedbergs Group

Från och med den 13 november 2023 blir Ann-Sofie Davidsson...

9.11.2023

Läs mer

19

Kvartalsrapport Q3 2023, juli – september

” Vi landar ett mycket starkt tredje kvartal med en...

27.10.2023

Läs mer

20

Kallelse till extra bolagsstämma i Svedbergs Group AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs Group AB (publ), org.nr. 556052–4984, kallas härmed...

27.10.2023

Läs mer

21

Svedbergs Group fortsätter tillväxtresan – expanderar till Nederländerna genom förvärv av Thebalux

Svedbergs Group AB (publ), moderbolag i koncernen Svedbergs Group (”Svedbergs...

27.10.2023

Läs mer

22

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det tredje...

18.10.2023

Läs mer

23

Valberedning utsedd i Svedbergs Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med...

5.10.2023

Läs mer

24

Delårsrapport 2023, januari-juni

”Trots en utmanade marknad förbättrar vi bruttomarginalen och kassaflödet samtidigt...

18.7.2023

Läs mer

25

Svedbergs Group minskar CO2-utsläppen med 14,4% år 2022

Badrumskoncernen Svedbergs Group meddelar att koncernen har minskat sina CO2-utsläpp...

13.7.2023

Läs mer

26

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för andra kvartalet 2023

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det andra...

10.7.2023

Läs mer

27

Beslut vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Årsstämma hölls den 27 april 2023 i Dalstorp och vid...

27.4.2023

Läs mer

28

Kvartalsrapport Q1 2023, januari – mars

” Vi har framgång i vårt kommersiella arbete vilket visar...

21.4.2023

Läs mer

29

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för första kvartalet 2023

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

13.4.2023

Läs mer

30

Svedbergs i Dalstorp AB publicerar årsredovisning för 2022

Svedbergs i Dalstorp AB’s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig...

6.4.2023

Läs mer

31

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) organisationsnummer 556052–4984, kallas...

24.3.2023

Läs mer

32

Valberedningens förslag till styrelse 2023

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den...

28.2.2023

Läs mer

33

Bokslutskommuniké 2022

”Vi avslutade årets sista kvartal starkt med mer än 50...

8.2.2023

Läs mer

34

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för fjärde kvartalet 2022

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

31.1.2023

Läs mer

35

Delårsrapport 2022, januari – september

Tredje kvartalet     Nettoomsättningen uppgick till 435,0 Mkr (167,2), en...

21.10.2022

Läs mer

36

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

13.10.2022

Läs mer

37

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med...

7.10.2022

Läs mer

38

Halvårsrapport 2022, januari-juni

Fortsatt stark utveckling Andra kvartalet Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en...

15.7.2022

Läs mer

39

Svedbergs Groups dotterbolag Roper Rhodes blir självförsörjande på grön energi 2022

Som en del av Svedbergs Groups hållbarhetsarbete har koncernen beslutat...

13.7.2022

Läs mer

40

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för andra kvartalet 2022

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

5.7.2022

Läs mer

41

Kommuniké från årsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 29 april 2022 i Dalstorp och vid...

29.4.2022

Läs mer

42

Delårsrapport Q1 januari–mars 2022

Mer än fördubbling av försäljning och resultatFörsta kvartalet i sammandrag...

22.4.2022

Läs mer

43

Inbjudan till presentation av delårsrapport för Svedbergs Group första kvartalet 2022

Invitation to presentation of Svedbergs Group interim report first quarter...

13.4.2022

Läs mer

44

Årsredovisning 2021

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts...

8.4.2022

Läs mer

45

Ändring av antalet aktier och röster i Svedbergs

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Svedbergs”) meddelar idag att det...

31.3.2022

Läs mer

46

Uttalande från oberoende budkommittén i Svedbergs med anledning av budpliktserbjudande från Stena Adactum

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Svedbergs” eller ”Bolaget”) oberoende budkommitté...

29.3.2022

Läs mer

47

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052–4984, kallas...

25.3.2022

Läs mer

48

Svedbergs offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER...

22.3.2022

Läs mer

49

Svedbergs kommentar om budpliktsbud från Stena Adactum

Svedbergs i Dalstorp ABs (publ) (”Svedbergs” eller ”Bolaget”) huvudägare Stena...

15.3.2022

Läs mer

50

Svedbergs företrädesemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER...

11.3.2022

Läs mer

51

Svedbergs offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER...

16.2.2022

Läs mer

52

Valberedningens förslag till styrelse för 2022

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den...

14.2.2022

Läs mer

53

Svedbergs beslutar om företrädesrättsemission och offentliggör villkoren

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER...

11.2.2022

Läs mer

54

Bokslutskommuniké januari – december

Fortsatt stark och lönsam tillväxtFjärde kvartalet i sammandrag oktober–december 2021...

4.2.2022

Läs mer

55

Rättelse Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké för Svedbergs Group 2021 Correction Invitation to presentation of Svedbergs Group 4th quarter and full year earnings report 2021

Rättelse gällande pressmeddelande avseende presentation av delårsrapport Svedbergs i Dalstorp AB...

31.1.2022

Läs mer

56

Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké för Svedbergs Group 2021 Invitation to presentation of Svedbergs Group 4th quarter and full year earnings report 2021

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för januari...

28.1.2022

Läs mer

57

Svedbergs framtidssäkrar koncernen genom investering om 35 miljoner kronor i produktionen

Svedbergs i Dalstorp AB har beslutat att investera i en...

20.1.2022

Läs mer

58

Beslut vid extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) hölls idag...

27.12.2021

Läs mer

59

Kallelse till extra bolagsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) organisationsnummer 556052–4984, kallas...

1.12.2021

Läs mer

60

Svedbergs fortsätter att utveckla koncernen – expanderar till Storbritannien

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER...

1.12.2021

Läs mer

61

Delårsrapport Q3 januari-september 2021

Fortsatt stark och lönsam tillväxtTredje kvartalet i sammandrag juli–september 2021...

21.10.2021

Läs mer

62

Inbjudan till presentation av delårsrapport för Svedbergs Group tredje kvartalet 2021

Invitation to presentation of Svedbergs Group 3rd quarter report 2021Svedbergs...

11.10.2021

Läs mer

63

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (Publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande...

6.10.2021

Läs mer

64

Halvårsrapport Q2 januari – juni 2021

Fortsatt stark lönsam tillväxtAndra kvartalet i sammandrag april–jun 2021 Nettoomsättning...

16.7.2021

Läs mer

65

Inbjudan till presentation av delårsrapport för Q2 2021 den 16 juli

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari...

7.7.2021

Läs mer

66

Ny VD Svedbergs Bad AB och Macro Design AB

Svedbergs i Dalstorps AB har idag utsett Thomas Elvlin som...

14.6.2021

Läs mer

67

Rättelse; avseende Incitamentsprogram Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Rättelse gällande pressmeddelande avseende Incitamentsprogram  Svedbergs i Dalstorp AB (publ)...

11.5.2021

Läs mer

68

Incitamentsprogram till ledande befattningshavare i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Årsstämman 2021 har beslutat om ett aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP 2021)...

10.5.2021

Läs mer

69

Kommuniké Årsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 28 april 2021 i Dalstorp och vid...

28.4.2021

Läs mer

70

Delårsrapport Q1 januari–mars 2021

Ökad försäljning och lönsamhet inom samtliga varumärkenFörsta kvartalet i sammandrag...

23.4.2021

Läs mer

71

Ändring av arbetstagarrepresentant i styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) meddelar att Anna Westin har...

19.4.2021

Läs mer

72

Årsredovisning 2020

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts...

7.4.2021

Läs mer

73

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052–4984, kallas...

23.3.2021

Läs mer

74

Styrelseledamot Hans Lundström har avlidit

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) styrelseledamot Hans Lundström har avlidit Det...

25.2.2021

Läs mer

75

Avtal mellan Svedbergs och ABG Sundal Collier ASA

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)(”Svedbergs”) har ingått avtal med ABG...

12.2.2021

Läs mer

76

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Fortsatt stark utveckling samt ännu ett lyckat förvärv genomförtFjärde kvartalet...

5.2.2021

Läs mer

77

Valberedningens förslag till styrelse för 2021

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den...

2.2.2021

Läs mer

78

Ny koncernstruktur för Svedbergs Group

Svedbergs Group har beslutat att ta nästa steg i att...

1.2.2021

Läs mer

79

Thomas Elvlin ny VD för Macro Design AB

Macro Design AB (publ) har utsett Thomas Elvlin till ny VD....

11.1.2021

Läs mer

80

Mats Lundmark ny CFO för Svedbergs tillträder

Som tidigare kommunicerats blir Mats Lundmark CFO för Svedbergs i...

22.12.2020

Läs mer

81

VD på Macro Design lämnar bolaget

Johan Aspemar VD för Macro Design AB lämnar bolaget. Johan...

21.12.2020

Läs mer

82

Svedbergs stärker sin position på den danska marknaden genom förvärv av Cassøe A/S

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), moderbolag i koncernen Svedbergs Group...

1.12.2020

Läs mer

83

Delårsrapport Q3 januari-september 2020

VD-kommentar: Stabil tillväxt i utmanande tiderFortsatt stark resultatutveckling   Tredje kvartalet...

22.10.2020

Läs mer

84

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i juni i år om principer för bildande...

9.10.2020

Läs mer

85

Mats Lundmark ny CFO i Svedbergs

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har idag utsett Mats Lundmark...

20.7.2020

Läs mer

86

Halvårsrapport Q2 januari – juni 2020

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs GroupAndra kvartalet i sammandrag april–juni...

15.7.2020

Läs mer

87

Kommuniké Årsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 11 juni 2020 i Dalstorp och vid...

12.6.2020

Läs mer

88

Erik Thörn ny försäljningschef Svedbergs Projekt

I samband med att verksamheten inom Svedbergs projekt AB kommer...

2.6.2020

Läs mer

89

Svedbergs styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka utdelningsförslag

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har följt utvecklingen av den...

7.5.2020

Läs mer

90

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas...

7.5.2020

Läs mer

91

Delårsrapport Q1 2020

”Första kvartalet har visat på en god omsättningsutveckling för koncernen...

24.4.2020

Läs mer

92

Kristina Laurelii slutar som CFO på Svedbergs

Svedbergs i Dalstorp AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Kristina...

10.4.2020

Läs mer

93

Årsredovisning 2019

Svedbergs årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

1.4.2020

Läs mer

94

Svedbergs styrelse har fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till den 11 juni 2020

Till följd av den senaste tidens utbrott av covid-19, råder...

24.3.2020

Läs mer

95

Valberedningens förslag till styrelse för 2020

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den...

25.2.2020

Läs mer

96

Bokslutskommuniké 2019

”Vårt arbetssätt med att stärka helheten genom att fortsatt ge...

4.2.2020

Läs mer

97

Delårsrapport Q3 2019

“Vi har haft en positiv omsättningsutveckling i kvartalet med en...

25.10.2019

Läs mer

98

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande...

18.10.2019

Läs mer

99

Halvårsrapport Q2 januari-juni 2019

God lönsamhetsutveckling i kvartalet ” Vi ser nu full effekt...

16.7.2019

Läs mer

100

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB

Årsstämma hölls den 25 april 2019 i Dalstorp och vid...

25.4.2019

Läs mer

101

Delårsrapport Q1 januari-mars 2019

Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro DesignFörsta kvartalet i...

25.4.2019

Läs mer

102

Årsredovisning 2018

Svedbergs årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

29.3.2019

Läs mer

103

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas...

20.3.2019

Läs mer

104

Valberedningens förslag till styrelse för 2019

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den...

27.2.2019

Läs mer

105

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 januari – december 2018

Ett kvartal med stabil konsumentförsäljningFjärde kvartalet i sammandrag: oktober –...

5.2.2019

Läs mer

106

Per-Arne Andersson ny VD och koncernchef för Svedbergs tillträder

Som tidigare kommunicerats blir Per-Arne Andersson VD och Koncernchef för...

4.2.2019

Läs mer

107

Rättelse: Pressmeddelande Per-Arne Andersson ny VD och Koncernchef för Svedbergs

Rättelsen avser hänvisningen till förordning som anger varför informationen offentliggjortsPer-Arne...

26.11.2018

Läs mer

108

Per-Arne Andersson ny VD och Koncernchef för Svedbergs

Per-Arne Andersson blir från och med 1 juni 2019 ny...

23.11.2018

Läs mer

109

Sofia Axelsson, VD och Koncernchef för Svedbergs lämnar bolaget

Sofia Axelsson VD och Koncernchef för Svedbergs i Dalstorp AB...

9.11.2018

Läs mer

110

DELÅRSRAPPORT Q3 januari – september 2018

Den varma sommaren försvagade efterfrågan i tredje kvartalet - men...

24.10.2018

Läs mer

111

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande...

18.10.2018

Läs mer

112

Svedbergkoncernens vice VD lämnar bolaget

Fredrik Björkman vice VD i Svedbergskoncernen har beslutat sig för...

30.8.2018

Läs mer

113

HALVÅRSRAPPORT Q2 januari – juni 2018

Fortsatt god utveckling i Sverige Andra kvartalet i sammandrag: april...

17.7.2018

Läs mer

114

Kristina Laurelii ny CFO i Svedbergs (publ.)

Kristina Laurelii kommer från 13 augusti 2018 att tillträda som...

4.6.2018

Läs mer

115

Kommuniké Årstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 24 april 2018 i Dalstorp och vid...

26.4.2018

Läs mer

116

Delårsrapport Q1 Januari – Mars 2018

En stark start i Sverige och Finland Första kvartalet i...

24.4.2018

Läs mer

117

Rättelse: Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Rättelsen avser utbetalningsdatum för aktieutdelning. (Punkt 8 b & 8 c)Aktieägarna i...

28.3.2018

Läs mer

118

Årsredovisning 2017

Svedbergs årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

27.3.2018

Läs mer

119

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas...

23.3.2018

Läs mer

120

Bokslutskommuniké Q4 januari – december 2017

Fortsatt god tillväxt för SvedbergskoncernenFjärde kvartalet i sammandrag oktober-december 2017...

7.2.2018

Läs mer

121

Delårsrapport Q3 januari-september 2017

Stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet Tredje kvartalet i sammandrag...

30.10.2017

Läs mer

122

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande...

13.10.2017

Läs mer

123

Pressmeddelande

Sofia Axelsson ny VD och Koncernchef för SvedbergsSofia Axelsson blir...

18.8.2017

Läs mer

124

Halvårsrapport Q2 januari-juni 2017

Stark tillväxt och god lönsamhetAndra kvartalet i sammandrag april-juni 2017...

17.7.2017

Läs mer

125

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 25 april 2017 i Dalstorp och vid...

26.4.2017

Läs mer

126

Delårsrapport Q1 januari-mars 2017

Stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag                Januari-mars...

25.4.2017

Läs mer

127

Årsredovisning 2016

Svedbergs årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

31.3.2017

Läs mer

128

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas...

24.3.2017

Läs mer

129

Valberedningens förslag till styrelse för 2017

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den...

17.3.2017

Läs mer

130

Bokslutskommuniké Q4 januari-december 2016

Stabilt resultat - Förvärv av Macro genomfört Fjärde kvartalet i...

6.2.2017

Läs mer

131

Svedbergs förvärv av Macro skapar möjligheter till ökad tillväxt

Efter förvärvet av Macro den 1 december 2016 har vi...

18.1.2017

Läs mer

132

Nytt antal röster i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) efter omvandling av aktier

Enligt bolagsordningen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har...

30.12.2016

Läs mer

133

Stena Adactum AB förvärvar 5 500 000 B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) av huvudägaren Sune Svedberg

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats...

2.12.2016

Läs mer

134

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) tillträder, via ett helägt dotterbolag, rörelsen i Macro International Aktiebolag

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har idag den 1...

1.12.2016

Läs mer

135

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Idag, den 30 november 2016, hölls en extra bolagsstämma i...

30.11.2016

Läs mer

136

Sune Svedberg tecknar avtal om försäljning av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) till Stena Adactum AB

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats...

9.11.2016

Läs mer

137

Kallelse till extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) organisationsnummer 556052-4984, (”Svedbergs”),...

8.11.2016

Läs mer

138

Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), och Macro International Aktiebolag,...

7.11.2016

Läs mer

139

Delårsrapport Q3 januari-september 2016

Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde  Tredje kvartalet i sammandrag juli-september...

2.11.2016

Läs mer

140

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande...

1.11.2016

Läs mer

141

Svedbergs ingår avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i badrumsföretaget Macro International.

Sune Svedberg, huvudägare i Svedbergs, ingår avsiktsförklaring att sälja 26...

9.9.2016

Läs mer

142

Halvårsrapport Q2 2016

Stabil lönsamhet och förbättrat kassaflöde Andra kvartalet i sammandrag                            april-juni...

19.7.2016

Läs mer

143

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 25 april 2016 i Dalstorp och vid...

26.4.2016

Läs mer

144

Delårsrapport Q1, januari – mars 2016

Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt Första kvartalet i sammandrag                januari-mars...

25.4.2016

Läs mer

145

Årsredovisning 2015

Svedbergs årsredovisning för 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

31.3.2016

Läs mer

146

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas...

23.3.2016

Läs mer

147

Bokslutskommuniké Q4 januari-december 2015

Stark tillväxt, bättre resultat och högre utdelningFjärde kvartalet i sammandrag...

9.2.2016

Läs mer

148

Valberedningens förslag till årsstämman 25 april 2016

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB kommer på årsstämman den...

26.1.2016

Läs mer

149

Krav på Skene Järn

Tvisten mellan Svedbergs i Dalstorp AB och Skene Järn AB,...

22.12.2015

Läs mer

150

Delårsrapport januari-september 2015

Stark tillväxt, ökande orderstock, bättre resultat men tyngs av valutaeffekterTredje...

10.11.2015

Läs mer

151

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande...

15.10.2015

Läs mer

152

Delårsrapport Q2 januari-juni 2015

Ökad omsättning och förbättrad lönsamhetAndra kvartalet i sammandrag april-juni 2015...

17.7.2015

Läs mer

153

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 27 april 2015 i Dalstorp och vid...

28.4.2015

Läs mer

154

Delårsrapport Q1

Första kvartalet i sammandrag januari-mars 2015 – Nettoomsättning 109,5 Mkr...

27.4.2015

Läs mer

155

Svedbergs årsredovisning 2014

I den nyligen publicerade årsredovisningen kan du nu läsa om...

9.4.2015

Läs mer

156

Årsredovisning 2014

Svedbergs årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

2.4.2015

Läs mer

157

Hovrätten meddelar prövningstillstånd för Svedbergs tvist med Skene Järn–Revisorerna avstyrker att årsstämman fastställer resultat och balansräkning

Revisorerna hävdar att bolagets fordran på Skene Järn på 9,5...

2.4.2015

Läs mer

158

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

26.3.2015

Läs mer

159

Svedbergs badrumsmöbler prisas dubbelt

På kort tid har Svedbergs prisats två gånger för två...

19.2.2015

Läs mer

160

Bokslutskommuniké för koncernen januari – december 2014

Dubblerat resultat och höjd utdelning. oktober-december – Nettoomsättning 103,6 Mkr...

6.2.2015

Läs mer

161

Tvist med Skene Järn

Tvisten mellan Svedbergs i Dalstorp AB och Skene Järn AB,...

29.1.2015

Läs mer

162

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB kommer på årsstämman den...

16.1.2015

Läs mer

163

Delårsrapport januari – september 2014 : Rörelsemarginalen i kvartalet är över 10 procent för fjärde kvartalet i rad

Koncernen juli-september – Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) – Resultat före...

4.11.2014

Läs mer

164

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande...

2.10.2014

Läs mer

165

Delårsrapport januari – juni 2014

Koncernen april-juni – Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) – Resultat före...

18.7.2014

Läs mer

166

Pressmeddelande: Organisationsförändringar i Svedbergs

ProduktionschefDan Pettersson, vår nuvarande Produkt- och Sortimentschef, kommer den 1...

29.4.2014

Läs mer

167

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 28 april 2014 i Dalstorp och vid...

29.4.2014

Läs mer

168

Delårsrapport januari-mars 2014

Koncernen januari-mars                                                       – Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0)                                  – Resultat före...

28.4.2014

Läs mer

169

Årsredovisning 2013

Svedbergs årsredovisning för 2013 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

15.4.2014

Läs mer

170

Rättelse: Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Rättelsen avser avstämnings- och utbetalningsdatum för aktieutdelning. (Punkt 8 b & 8...

28.3.2014

Läs mer

171

Bokslutskommuniké 2013

Koncernen januari-december – Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) – Resultat före...

7.2.2014

Läs mer

172

Pressmeddelande

Valberedningens förslag till styrelse för 2014 Valberedningen i Svedbergs i...

29.1.2014

Läs mer

173

Delårsrapport januari – september 2013

Koncernen juli-september – Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) – Resultat före...

22.10.2013

Läs mer

174

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande utgått från...

4.10.2013

Läs mer

175

Delårsrapport januari-juni 2013

Koncernen april-juni – Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) – Resultat före...

19.7.2013

Läs mer

176

Svedbergs koncentrerar produktionen – sparar 3 miljoner per år

Svedbergs har beslutat att bland annat flytta monteringen av massagebadkar...

12.6.2013

Läs mer

177

Ny VD för Svedbergs i Dalstorp AB.

Styrelsen har utsett Fredrik Björkman till VD för Svedbergs och...

29.4.2013

Läs mer

178

VD Anders Tofte lämnar bolaget

VD Anders Tofte lämnar bolaget med omedelbar verkan. Tills dess...

25.4.2013

Läs mer

179

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 24 april 2013 i Dalstorp och vid...

25.4.2013

Läs mer

180

Delårsrapport januari – mars 2013

Koncernen januari-mars                          – Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) – Resultat före...

24.4.2013

Läs mer

181

Årsredovisning 2012

Svedbergs årsredovisning för 2012 har offentliggjorts och finns tillgänglig på...

16.4.2013

Läs mer

182

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

21.3.2013

Läs mer

183

Bokslutskommuniké januari-december 2012

Koncernen oktober-december – Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) – Resultat före...

8.2.2013

Läs mer

184

Delårsrapport januari – september 2012

Koncernen juli-september – Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) – Resultat före...

26.10.2012

Läs mer

185

Delårsrapport januari-juni 2012

Koncernen april-juni                                                       januari-juni     – Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4)        – Nettoomsättning...

20.7.2012

Läs mer

186

Kommuniké från Årsstämman 25 april 2012

Årsstämma hölls den 25 april 2012 på huvudkontoret i Dalstorp...

26.4.2012

Läs mer

187

Delårsrapport januari-mars 2012

Koncernen januari-mars – Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) – Resultat före...

25.4.2012

Läs mer

188

Svedbergs i Dalstorp AB:s Årsredovisning 2011

Svedbergs i Dalstorp AB:s årsredovisning för 2011 skickas här. Finns...

11.4.2012

Läs mer

189

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

16.3.2012

Läs mer

190

Q4 Bokslutskommuniké januari – december 2011

Koncernen januari - december             – Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4)...

8.2.2012

Läs mer

191

Delårsrapport januari – september 2011

Koncernen januari - september                       – Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2)  ...

25.10.2011

Läs mer

192

Delårsrapport januari – juni 2011

Koncernen Januari - Juni -Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) -Resultat före...

22.7.2011

Läs mer

193

Ny VD utsedd för Svedbergs i Dalstorp

Anders Tofte, 43 år, har utsetts till VD för Svedbergs...

7.6.2011

Läs mer

194

Kommuniké från Årsstämman 28 april 2011

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 28 april...

29.4.2011

Läs mer

195

Kvartalsrapport                               januari-mars 2011

Koncernen januari–mars                                                                 – Nettoomsättning 123,0 Mkr (115,1)                       – Resultat före...

28.4.2011

Läs mer

196

Årsredovisning 2010

Svedbergs AB årsredovisning för verksamhetsåret 2010 är nu offentligFör ytterligare information,...

13.4.2011

Läs mer

197

Kallelse till årsstämma 2011 för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

23.3.2011

Läs mer

198

Bokslutskommuniké januari – december 2010

Koncernen januari – december – Nettoomsättning 435,4 Mkr (482,2) –...

3.2.2011

Läs mer

199

Pressmeddelande

VD Skifte i Svedbergs i Dalstorp ABJörgen Ekdahl har på...

17.11.2010

Läs mer

200

Delårsrapport januari – september 2010

Koncernen januari - september -Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8) -Resultat före...

2.11.2010

Läs mer

201

Delårsrapport januari-juni 2010

Koncernen januari – juni – Nettoomsättning 232,8 Mkr (252,9) –...

24.8.2010

Läs mer

202

Kommuniké från Årsstämman 19 april 2010

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 19 april...

20.4.2010

Läs mer

203

Kvartalsrapport januari-mars 2010

Koncernen januari – mars – Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) –...

19.4.2010

Läs mer

204

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

17.3.2010

Läs mer

205

Bokslutskommuniké januari – december 2009

Koncernen januari-december -Nettoomsättningen uppgick till 482,2 Mkr (514,3) -Resultat före...

10.2.2010

Läs mer

206

Delårsrapport Januari – September 2009

Koncernen januari – september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr...

26.10.2009

Läs mer

207

Delårsrapport Januari-Juni 2009

Koncernen Januari – Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr...

24.8.2009

Läs mer

208

Kommuniké från Årsstämman

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april...

23.4.2009

Läs mer

209

Kvartalsrapport januari-mars 2009

Koncernen · Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) · Resultatet...

21.4.2009

Läs mer

210

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

19.3.2009

Läs mer

211

Bokslutskommuniké januari – december 2008

Koncernen -Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) -Resultat före skatt...

9.2.2009

Läs mer

212

Svedbergs i Dalstorp AB varslar

Svedbergs varslar idag ca 20 av 208 anställda om uppsägning.Varslet...

7.1.2009

Läs mer

213

Delårsrapport januari-september 2008

Koncernen* -Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) -Resultatet före skatt...

23.10.2008

Läs mer

214

Delårsrapport januari-juni 2008

Koncernen* -Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) -Resultatet före skatt...

25.8.2008

Läs mer

215

Kommunike’ från Årsstämman

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april...

22.4.2008

Läs mer

216

Delårsrapport januari – mars 2008

Koncernen* -Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) -Resultatet före skatt...

21.4.2008

Läs mer

217

Försäljning av fastighet i Estland.

Försäljning av Svedbergs fastighet i Tallinn, Estland är nu avslutad.Försäljningssumman...

4.4.2008

Läs mer

218

Kallelse till årsstämma för år 2008 i Svedbergs i Dalstorp AB

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

17.3.2008

Läs mer

219

Ny ordförande i Svedbergs i Dalstorp ABs styrelse

Till ny ordförande föreslås Fredrik Cappelen.Efter trettiofyra år som ordförande...

17.3.2008

Läs mer

220

Bokslutskommuniké januari – december 2007

Koncernen * Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) Resultatet före...

11.2.2008

Läs mer

221

Delårsrapport januari – september 2007

Koncernen * Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) Resultatet före...

24.10.2007

Läs mer

222

Svedbergs tillverkning av sanitetsporslin i Estland

Styrelsen har vid ett extra styrelsemöte den 21 augusti 2007,...

22.8.2007

Läs mer

223

Delårsrapport januari – juni 2007 Svedbergs i Dalstorp AB

Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) Resultatet före skatt 51,2...

20.8.2007

Läs mer

224

Kommuniké från Årsstämman

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 23 april...

25.4.2007

Läs mer

225

Delårsrapport januari-mars 2007 för Svedbergs i Dalstorp AB

Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) Resultatet före skatt 25,6...

23.4.2007

Läs mer

226

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR ÅR 2007 I SVEDBERGS I DALSTORP AB (PUBL)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

16.3.2007

Läs mer

227

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) Resultatet före skatt 107,2...

12.2.2007

Läs mer

228

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006 FÖR SVEDBERGS I DALSTORP AB

Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) Resultatet före skatt blev...

23.10.2006

Läs mer

229

Delårsrapport januari – juni 2006 för Svedbergs i Dalstorp AB

Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) Resultat före skatt blev...

23.8.2006

Läs mer

230

Många svenskar väljer att renovera badrummet på semestern

Sommarsemestern är högsäsong för många renoveringssugna svenskar. Svedbergs, som är...

5.7.2006

Läs mer

231

Kommuniké från Årsstämman

Vid ordinarie bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB den 24...

25.4.2006

Läs mer

232

Delårsrapport januari – mars 2006

- Omsättningen för perioden uppgick till 126,3 Mkr (103,0) -...

24.4.2006

Läs mer

233

Kallelse till årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas...

23.3.2006

Läs mer

234

Bokslutskommuniké för Svedbergs koncernen 2005

Bokslutskommuniké för Svedbergs koncernen 2005 - Omsättningen ökade till 423,1...

20.2.2006

Läs mer

235

Svedbergs satsar i Storbritannien.

Svedbergs utökar sina aktiviteter i Storbritannien genom ett samarbetsavtal med...

26.1.2006

Läs mer

236

Delårsrapport januari – september 2005

- Omsättningen för perioden uppgick till 304,6 Mkr (288,4) -...

24.10.2005

Läs mer

237

Delårsrapport januari – juni 2005

- Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) -...

15.8.2005

Läs mer

238

Kommuniké från Bolagsstämman

Vid ordinarie bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB den 26...

16.5.2005

Läs mer

239

Delårsrapport januari – mars 2005

- Omsättningen för perioden uppgick till 103,0 Mkr (102,9) -...

26.4.2005

Läs mer

240

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) kallas härmed till...

22.3.2005

Läs mer

241

Bokslutskommuniké för Svedbergs koncernen 2004

- Omsättningen ökade till 392,1 Mkr (363,7) - Resultatet efter...

21.2.2005

Läs mer

242

Delårsrapport Q3

Delårsrapport januari - september 2004 · Koncernens investeringar under perioden...

25.10.2004

Läs mer

243

Delårsrapport Jan-Juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Omsättningen ökade med 8%...

23.8.2004

Läs mer

244

Delårsrapport Q1

Delårsrapport januari - mars 2004 * Omsättningen ökade med 13%...

27.4.2004

Läs mer

245

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB...

30.3.2004

Läs mer

246

Bokslutskommuniké 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 · Resultatet efter finansiella poster ökade med 37%...

19.2.2004

Läs mer

247

Delårsrapport Q3

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari...

20.10.2003

Läs mer

248

Delårsrapport Q1

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ)...

23.4.2003

Läs mer

249

Till Vd för Svedbergs i Dalstorp AB har utsetts Jörgen Ekdahl, (43).

Till Vd för Svedbergs i Dalstorp AB har utsetts Jörgen...

11.4.2003

Läs mer

250

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB...

19.3.2003

Läs mer

251

Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 - Nettoomsättningen ökade till 348,7 Mkr (336,3). -...

20.2.2003

Läs mer

252

Delårsrapport januari – september 2002 för koncernen

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ)...

17.10.2002

Läs mer

253

Delårsrapport januari – juni 2002

Delårsrapport januari - juni 2002 - Försäljningen uppgick till 176,1...

22.8.2002

Läs mer

254

Delårsrapport januari – mars 2002 för koncernen

Delårsrapport januari - mars 2002 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till...

25.4.2002

Läs mer

255

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB...

25.3.2002

Läs mer

256

Svedbergs utdelning för år 2001

Svedbergs utdelning för år 2001 Några finansmedia har felaktigt rappporterat...

18.3.2002

Läs mer

257

Bokslutskommuniké 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 * Nettoomsättningen ökade till 340,3 Mkr (322,5). *...

22.2.2002

Läs mer

258

Till ny ekonomichef på Svedbergs i Dalstorp AB har utsetts Ola Österberg, 35 år.

Till ny ekonomichef på Svedbergs i Dalstorp AB har utsetts...

6.11.2001

Läs mer

259

Delårsrapport januari – september 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ)...

17.10.2001

Läs mer

260

Delårsrapport januari – juni 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ)...

22.8.2001

Läs mer

261

Svedbergs i Dalstorp AB meddelar att företaget avtalat med sin första återförsäljare i Tyskland.

Svedbergs i Dalstorp AB meddelar att företaget avtalat med sin...

11.6.2001

Läs mer

262

Kommuniké bolagsstämma 2001-04-26

Kommuniké bolagsstämma 2001-04-26 Svedbergs I Dalstorp AB (publ), org nr...

26.4.2001

Läs mer

263

Delårsrapport januari – mars 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ)...

26.4.2001

Läs mer

264

Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 ¨ Nettoomsättningen ökade till 322,5 Mkr (303,7). ¨...

22.2.2001

Läs mer

265

Delårsrapport Januari – September 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ)...

19.10.2000

Läs mer

266

Delårsrapport januari – juni 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 · Resultatet efter finansiella poster...

24.8.2000

Läs mer

267

Delårsrapport januari – mars 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2000 * Faktureringen ökade med 5...

27.4.2000

Läs mer

268

Till ny VD och koncernchef i Svedbergs har utsetts Lars Svensson (47).

Pressmeddelande Till ny VD och koncernchef i Svedbergs har utsetts...

19.4.2000

Läs mer