Delårsrapport januari-september 2008

Koncernen*
-Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1)
-Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)*
-Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)*
-Vinst per aktie 2,65 kr (2,79)*
* Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad verksamhet i Estland

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning och rörelseresultat för tredje kvartalet var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Omsättningen på den ryska marknaden fortsätter att öka liksom omsättningen i Sverige och Finland. På övriga marknader har omsättningen minskat. För periodens första 9 månader uppvisar koncernen oförändrad omsättning jämfört med föregående år.
Resultatet före skatt uppgick till 77,3 Mkr jämfört med 80,5 Mkr föregående år.