Inbjudan till presentation av delårsrapport för Svedbergs Group första kvartalet 2022

Invitation to presentation of Svedbergs Group interim report first quarter 2022

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin kvartalsrapport för januari – mars 2022 den 22 april 2022 klockan 08:30.

Svedbergs i Dalstorp will publish their interim report for January to March 2022 on the 22nd of April 2022 at 8:30 am CET.

Telefonkonferens klockan 11.00/Telephone Conference at 11 am CET

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas samma dag kl. 11:00. Rapporten kommer att presenteras av VD och Koncernchef Per-Arne Andersson och CFO Mats Lundmark. Presentationen kommer att ske på svenska.

A telephone conference for investors, analysts and media will be hosted the same day at 11 am CET. The report will be presented by CEO Per-Arne Andersson and CFO Mats Lundmark. The presentation will be held in Swedish.

Telefonnummer/Phone numbers:
SE: +46856642695 
UK: +443333009265 
US: +16467224957

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på www.svedbergsgroup.se och www.svedbergsgroup.com innan telefonkonferensen.
 
The presentation will be available on www.svedbergsgroup.se  and www.svedbergsgroup.com before the conference starts.

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.svedbergsgroup.se genom att klicka på: webbsändning

It is also possible to participate in the conference directly by link at www.svedbergsgroup.se or by the following link: webcast

För mer information, vänligen kontakta/For more information, please contact:
Mats Lundmark CFO: +46 (0)70 677 05 83, ir@svedbergs.se

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och säljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien

Svedbergs Group operates in the Nordic region and in the UK. The Group’s companies develop, design, and sell bathroom furniture and related products. Under the motto collaboration without confusion, the Group’s companies continuously develop their product range for the entire bathroom. Through close cooperation with partners, the consumer’s desires are satisfied. The Group operates under the brands Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock and R2. The parent company Svedbergs i Dalstorp AB conducts its operations in Dalstorp outside of Ulricehamn and its subsidiary companies Macro Design in Laholm, Cassøe A/S in Herning Denmark and Roper Rhodes, including Tavistock and R2, in Bath, England.