BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 januari – december 2018

Ett kvartal med stabil konsumentförsäljning

Fjärde kvartalet i sammandrag:

oktober – december 2018

Nettoomsättning 164,3 Mkr (167,9)

Ebita-resultat 12,0 Mkr (15,3)

Resultat före skatt 8,1 Mkr (11,5)

Resultat per aktie 0,33 kr (0,41)

Helåret i sammandrag:

januari – december 2018

Nettoomsättning 622,2 (642,0)

Ebita-resultat 58,1 (68,1)

Resultat före skatt 51,2 (60,0)

Resultat per aktie 1,92 (2,21)

Viktiga händelser under kvartalet

  • Stabil konsumentförsäljning med positiv utveckling i Sverige och Finland
  • Ökade råvarupriser påverkar lönsamheten negativt
  • Varumärkena Svedbergs och Macro Design har genomfört produktlanseringar inför 2019 som tagits väl emot
  • VD byte kommunicerat, Per-Arne Andersson tillträder som ny VD och koncernchef med tillträde 11 februari 2019
  • Det positiva utfallet av domen avseende Buildor AB:s intrång i Svedbergs immateriella rättigheter, förstärker Svedbergs möjligheter att värna och bygga varumärket

Händelser efter kvartalet

Styrelsen föreslår utdelning enligt bolagets utdelningspolicy om 1,25 kr ( 2,25 kr). Detta förslag skapar ökad finansiell kapacitet för att vidareutveckla Svedbergskoncernen.