Nytt antal röster i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) efter omvandling av aktier

Enligt bolagsordningen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har innehavare av aktier av serie A rätt att begära omvandling av en eller flera av dessa till lika antal aktier serie B. När en sådan omvandling har skett, har Svedbergs en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2016 har, på aktieägares begäran, 1 272 000 aktier av serie A omvandlats till 1 272 000 aktier av serie B. Per den 30 december 2016, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Svedbergs till 21 200 000. Samtliga aktier utgör aktier av serie B.

Dalstorp den 30 december 2016

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Styrelsen