Delårsrapport Q1 januari-mars 2019

Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro Design

Första kvartalet i sammandrag:                                   

januari – mars 2019                                         

  • Nettoomsättning 161,1 Mkr (168,7)
  • Ebita-resultat 14,6 Mkr (20,2)
  • Resultat före skatt 14,0 Mkr (19,3)
  • Resultat per aktie 0,50 kr (0,71)

Viktiga händelser under kvartalet

  •  Per-Arne Andersson tillträdde som ny VD och koncernchef
  •  Förstärkt försäljningsorganisation med bland annat ny försäljningschef i Svedbergs Konsument
  •  Positiv utveckling av projektförsäljningen och försäljningen i Macro Design.
  •  Genomförda prishöjningar kompenserar successivt för ökade råvarupriser och försvagad valuta som påverkat kvartalets lägre resultat

Händelser efter kvartalet

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet