Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Martin Svalstedt har utsetts att representera Sune Svedberg, Ricard Wennerklint har utsetts till ordförande i valberedningen representerande If försäkringsbolag och Bengt Belfrage representerar Nordea Fonder. Anders Ilstam, styrelsens ordförande, ingår också i valberedningen.

Totalt representerar valberedningen 68 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till stämma.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vändas sig till Anders Ilstam på 070 630 76 02.

Dalstorp den 1 november 2016