Bokslutskommuniké Q4 januari-december 2015

Stark tillväxt, bättre resultat och högre utdelning

Fjärde kvartalet i sammandrag     

oktober-december 2015                                        

– Nettoomsättning 126,4 Mkr (103,6)                     

– Resultat före skatt exkl. tvist 16,9* Mkr (10,4)      

– Resultat före skatt 5,8* Mkr (10,4)                     

– Negativ valutaeffekt 2,0 Mkr                                                   

– Resultat efter skatt 4,2* Mkr (7,7)                        

– Resultat per aktie 0,20 kr (0,36)                        

Helåret i sammandrag

januari-december 2015  

– Nettoomsättning 447,2 Mkr (381,8)

– Resultat före skatt exkl. tvist 54,6* Mkr (46,9)

– Resultat före skatt 43,5* Mkr (46,9)

– Negativ valutaeffekt 7,0 Mkr  

– Resultat efter skatt 33,8* Mkr (36,4)

– Resultat per aktie 1,60 kr (1,72)

* förlust i Hovrätten avseende tvisten med Skene Järn, belastar rörelseresultatet med -11,1 Mkr

– Styrelsens föreslår ökad utdelning, per aktie 2,25 kr (2,00)