Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group