Vi är Svedbergs Group

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet. 

Strategi

Syfte

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet. 

Vision

Vårt mål är att bli erkända som Europas ledande koncern av innovativa varumärken som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Vår affär

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum.

Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produktkategorier, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet.

Vi skapar värde genom att dela varje företags unika kompetens med resten av gruppen, och värnar om att bibehålla företagens entreprenöriella drivkraft och engagemang. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.

Våra delade värderingar:

  • Tillsammans bygger vi ett starkt och långsiktigt hållbart Svedbergs Group.
  • Vi skapar långsiktig kundlojalitet med innovativa och kvalitativa produkter som hyllas för sitt designuttryck.
  • Ständigt utveckla en organisation som kännetecknas av mångfald, hög kompetens och innovativitet.
  • Förse våra investerare med en attraktiv avkastning genom hållbar tillväxt.
  • Respektera entreprenörskap och uppmuntra till kunskapsdelning.

Våra varumärkesbolag

Svedbergs Group befinner sig i stark tillväxt. Våra varumärken tar marknadsandelar och vi adderar nya marknader till vår portfölj.

Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes – och nu senast Thebalux Holdings – utgör tillsammans Svedbergs Group. Med ett diversifierat utbud når vi en stor del av marknaden.

Den stora kunskapsbank som byggts upp genom bolagets långa historia ger företaget en unik position på marknaden och en möjlighet att utnyttja synergier i koncernen.

Svedbergs

Svedbergs i Dalstorp AB startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under 1980-talet breddades verksamheten till att omfatta möbler och utrustning för det kompletta badrummet, marknadsförda under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler. Merparten av produktionen sker i Dalstorp.

Macro design

Macro Design grundades 1985 och har sedan dess gått från att vara en duschtillverkare till att erbjuda möbler och tillbehör för hela badrummet. Idag är Macro Design ett av Nordens ledande dusch- och badrumsföretag, inriktat mot badfackhandeln. Alla produkter utvecklas och många produceras och slutmonteras i Macro Designs produktionsanläggning i Laholm. Macro Design ingår i Svedbergs Group sedan 2016.

Cassøe

Cassøe grundades 1997 och är idag en av Danmarks ledande leverantörer av kvalitativa produkter till badrum och kök. Erbjudandet består av ett brett sortiment av badrumsinredning som duschväggar, speglar och blandare till både badrum och kök, samt tillbehör. Produkterna utvecklas och designas i Herning i Danmark. Cassøe ingår i Svedbergs Group sedan 2020.

Roper Rhodes

Roper Rhodes med över 40 års erfarenhet av att designa och utveckla badrum är en av Storbritanniens ledande leverantörer av badrumsmöbler och badrumsprodukter med varumärkena Roper Rhodes, Tavistock och R2. Bolaget är lokaliserat i Bath, England. Roper Rhodes ingår i Svedbergs Group sedan 2021.

Varumärken:
Roper Rhodes
Tavistock
R2

Thebalux

Thebalux grundades 1996 och har sedan dess etablerat en stark position på den nederländska badrumsmarknaden, med viss försäljning även i Tyskland, Belgien, Österrike och Luxemburg. Produkterbjudandet består av möbler, tvättställ, speglar, spegelskåp, blandare, belysning samt olika badrumstillbehör som erbjuds genom varumärkena, Thebalux och Primabad. Produktionen bedrivs i Biddinghuizen och Veghel. Thebalux ingår i Svedbergs Group sedan november 2023.

Styrelse och ledning

Ledande befattningshavare

Per-Arne Andersson

Koncernchef Svedbergs Group

Ann-Sofie Davidsson

CFO Svedbergs Group

Beate Hennessy

Director of Business Development & Sustainability

Thomas Elvlin

VD Svedbergs i Dalstorp AB

Thomas Gunnarsson

VD i Macro Design AB

Michael Cassøe

VD Cassoe AS

Leigh Leather

VD på Roper Rhodes

Jan Zwanenberg

VD/MD Primabad

Jeroen Hoetink

VD Thebalux

Styrelsen

Revisor

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget Deloitte AB
till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig.

Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
Född 1970
Auktoriserad revisor Deloitte AB
Ordinarie

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Jan Svensson

Styrelseledamot

Ingrid Osmundsen

Styrelseledamot

Susanne Lithander

Styrelseledamot

Joachim Frykberg

Styrelseledamot

Kristoffer Väliharju

Styrelseledamot

Utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet rapporterar till styrelsen.


Följande personer ingår i revisionsutskottet.

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Ingrid Osmundsen

Styrelseledamot

Susanne Lithander

Styrelseledamot

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott med uppgift att bland annat bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet rapporterar till styrelsen

Följande personer ingår i ersättningsutskottet.

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Jan Svensson

Styrelseledamot