Vi är Svedbergs Group

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet. 

Strategi

Syfte

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet. 

Vision

Vårt mål är att bli erkända som Europas ledande koncern av innovativa varumärken som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Vår affär

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum.

Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produktkategorier, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet.

Vi skapar värde genom att dela varje företags unika kompetens med resten av gruppen, och värnar om att bibehålla företagens entreprenöriella drivkraft och engagemang. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.

Våra delade värderingar:

  • Tillsammans bygger vi ett starkt och långsiktigt hållbart Svedbergs Group.
  • Vi skapar långsiktig kundlojalitet med innovativa och kvalitativa produkter som hyllas för sitt designuttryck.
  • Ständigt utveckla en organisation som kännetecknas av mångfald, hög kompetens och innovativitet.
  • Förse våra investerare med en attraktiv avkastning genom hållbar tillväxt.
  • Respektera entreprenörskap och uppmuntra till kunskapsdelning.

Våra varumärkesbolag

Svedbergs Group befinner sig i stark tillväxt. Våra varumärken tar marknadsandelar och vi adderar nya marknader till vår portfölj.

Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes – och nu senast Thebalux Holdings – utgör tillsammans Svedbergs Group. Med ett diversifierat utbud når vi en stor del av marknaden.

Den stora kunskapsbank som byggts upp genom bolagets långa historia ger företaget en unik position på marknaden och en möjlighet att utnyttja synergier i koncernen.

Svedbergs –
Skapa rum för liv och lust

Svedbergs grundades redan 1920 och har sedan 1962 tillverkat kvalitetsprodukter för badrum. Idag är företaget marknadsledande i Norden på badrumsmöbler. Produktutveckling, design och produktion sker till stor del på företagets egen anläggning i Dalstorp. Under begreppet ”Hela ditt badrum” marknadsförs ett brett sortiment bestående av badrumsmöbler, badkar, duschar, blandare, WC, belysning, handdukstorkar.

Macro design –
Ett badrum för livet

Macro Design grundades 1985 och har gått från att vara en duschtillverkare till att satsa på hela badrummet. Idag är Macro Design ett av Nordens ledande dusch- och badrumsföretag, inriktat mot badfackhandeln. Produkterna utvecklas, designas och produceras i Laholm och präglas av innovation, design och kvalitet. Sortimentetbestår av duschar, möbler, blandare, handdukstorkar, badkar, wc och tillbehör.

Cassøe –
Designade kvalitetsprodukter

Cassøe grundades 1997 av Peter Cassøe Dalsgaard, och ingår sedan 2020 i Svedbergs Group. Cassøe står för 5 procent av koncernens försäljning, och har 15 medarbetare. Idag är företaget en ledande leverantör av innovativa kvalitetsprodukter till badrum och kök framför allt på den danska marknaden. Produkterna utvecklas och designas i Herning i Danmark och företaget arbetar med att bredda sortimentet för att kunna möta kundens alla behov på badrumsområdet

Roper Rhodes –
Kundnöjdhet

Roper Rhodes grundades 1979 och är en av Storbritanniens ledande tillverkare av badrumsmöbler och -produkter. Företaget har fem produktkategorier; badrumsmöbler, sanitetsporslin, speglar och skåp med belysning, kranar och duschar, samt accessoarer. Försäljningen sker till 96 procent i Storbritannien och 4 procent på Irland. Bolaget förvärvades av Svedbergs Group 2021. Huvudkontoret ligger i Bath och lager och distributionscenter i Bristol. Försäljningskontor finns i Dublin, Irland och ett inköpskontor i Shenzhen, Kina.

Varumärken:
Roper Rhodes
Tavistock
R2

Thebalux

Med över 25 års erfarenhet är Primabad och Thebalux holländska tillverkare av badrumsmöbler. Våra huvudkontor ligger i Zutphen (Thebalux) och Veghel (Primabad) från där vi levererar våra produkter, inte bara till holländska återförsäljare, utan även till Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi är stolta över att vi kan leverera en holländsk produkt över gränserna. Vi står för kvalitet och ställer höga krav på våra badrumsmöbler.
Vi erbjuder ett komplett och stilfullt sortiment av badrumsmöbler. Från vackra och praktiska underskåp till eleganta designhandfat, fristående skålar och lyxiga spegellösningar. Vårt produktsortiment passar för alla badrumsstorlekar och stilar.

Styrelse och ledning

Ledande befattningshavare

Per-Arne Andersson

Koncernchef Svedbergs Group

Ann-Sofie Davidsson

CFO Svedbergs Group

Beate Hennessy

Director of Business Development & Sustainability

Thomas Elvlin

VD Svedbergs i Dalstorp AB

Thomas Gunnarsson

VD i Macro Design AB

Michael Cassøe

VD Cassoe AS

Leigh Leather

VD på Roper Rhodes

Jan Zwanenberg

VD/MD Primabad

Jeroen Hoetink

VD Thebalux

Styrelsen

Revisor

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget Deloitte AB
till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig.

Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
Född 1970
Auktoriserad revisor Deloitte AB
Ordinarie

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Jan Svensson

Styrelseledamot

Ingrid Osmundsen

Styrelseledamot

Susanne Lithander

Styrelseledamot

Joachim Frykberg

Styrelseledamot

Kristoffer Väliharju

Styrelseledamot

Utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet rapporterar till styrelsen.


Följande personer ingår i revisionsutskottet.

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Ingrid Osmundsen

Styrelseledamot

Susanne Lithander

Styrelseledamot

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott med uppgift att bland annat bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet rapporterar till styrelsen

Följande personer ingår i ersättningsutskottet.

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Jan Svensson

Styrelseledamot