Vi är Svedbergs Group

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet. 

Strategi

Syfte

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet. 

Vision

Vårt mål är att bli erkända som Europas ledande koncern av innovativa varumärken som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Vår affär

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum.

Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produktkategorier, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet.

Vi skapar värde genom att dela varje företags unika kompetens med resten av gruppen, och värnar om att bibehålla företagens entreprenöriella drivkraft och engagemang. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.

Våra delade värderingar:

  • Tillsammans bygger vi ett starkt och långsiktigt hållbart Svedbergs Group.
  • Vi skapar långsiktig kundlojalitet med innovativa och kvalitativa produkter som hyllas för sitt designuttryck.
  • Ständigt utveckla en organisation som kännetecknas av mångfald, hög kompetens och innovativitet.
  • Förse våra investerare med en attraktiv avkastning genom hållbar tillväxt.
  • Respektera entreprenörskap och uppmuntra till kunskapsdelning.

Våra varumärkesbolag

Svedbergs Group befinner sig i stark tillväxt. Våra varumärken tar marknadsandelar och vi adderar nya marknader till vår portfölj.

Svedbergs, Macro Design, Cassøe – och nu senast Roper Rhodes – utgör tillsammans Svedbergs Group. Med ett diversifierat utbud når vi en stor del av marknaden.

Den stora kunskapsbank som byggts upp genom bolagets långa historia ger företaget en unik position på marknaden och en möjlighet att utnyttja synergier i koncernen.

Svedbergs –
Ett rum att leva och njuta av

Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs.

Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka upp alla behov som konsumenterna har i sitt badrum. Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker

Macro design –
Framtidens badrum

Med lång erfarenhet och känsla för kvalitet, design och funktion, skapar vi badrum för livet. Våra produkter är svensktillverkade och bygger på äkta hantverk. Det känns och märks. All produktion och utveckling sker i Laholm där företaget funnits sedan 1985.

Här skapar vi innovativa lösningar för kundens olika behov, specialdesignar måttanpassade duschar för annorlunda utrymmen och utvecklar nya produkter för den nordiska marknaden. Det har gett oss en position i branschens framkant.

Cassøe –
Sedan 1997

Cassøe grundades 1997 och är idag en av Danmarks ledande leverantörer av kvalitativa produkter till badrum och kök. Erbjudandet består av ett brett sortiment av badrumsinredning som duschväggar, möbler, speglar och blandare till badrum och kök samt tillbehör.

Sortimentet är noga sammansatt av produkter från både det egna och externa varumärken och präglas av kvalitet, innovation och tilltalande design. Cassøe är aktivt på den danska marknaden med säte i Herning, Danmark.

Roper Rhodes –
BATH

Med över 40 års erfarenhet av att designa och utveckla badrum är Roper Rhodes Ltd är en av Storbritanniens ledande leverantörer av badrumsmöbler och badrumsprodukter med varumärkena Roper Rhodes, Tavistock och R2. Huvudkontoret ligger i Bath, Somerset.

Vi använder vår långa erfarenhet när vi skapar våra produkter. Vårt sortiment innehåller modern och klassisk design av badrumsmöbler, sanitetsartiklar, duschar, kranar, tillbehör, skåp, speglar, badpaneler och toalettstolar i en mängd olika färger, material och finish. Allt är funktionellt, snyggt och sömlöst sammansatt. Vårt produktutvecklingsprogram säkerställer att vi kontinuerligt uppdaterar och förfinar vårt produktsortiment för att återspegla förändringar i efterfrågan och stil.

Varumärken:
Roper Rhodes
Tavistock
R2

Styrelse och ledning

Ledande befattningshavare

Per-Arne Andersson

Koncernchef Svedbergs Group

Mats Lundmark

CFO Svedbergs Group

Thomas Elvlin

VD Svedbergs Bad AB

Thomas Gunnarsson

VD i Macro Design AB

Michael Cassøe

VD Cassoe AS

Leigh Leather

VD på Roper Rhodes

Styrelsen

Revisor

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget Deloitte AB
till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig.

Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
Född 1970
Auktoriserad revisor Deloitte AB
Ordinarie

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Jan Svensson

Styrelseledamot

Ingrid Osmundsen

Styrelseledamot

Susanne Lithander

Styrelseledamot

Leif Dahl

Styrelseledamot utsedd av personalen

Anna Westin

Styrelseledamot utsedd av personalen

Joachim Frykberg

Styrelseledamot

Kristoffer Väliharju

Styrelseledamot

Utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet rapporterar till styrelsen.


Följande personer ingår i revisionsutskottet.

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Ingrid Osmundsen

Styrelseledamot

Susanne Lithander

Styrelseledamot

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott med uppgift att bland annat bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet rapporterar till styrelsen

Följande personer ingår i ersättningsutskottet.

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande

Jan Svensson

Styrelseledamot