Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har nu de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedningen som utsetts ingår följande personer:

Sune Svedberg, huvudägare
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder och
Anders Ilstam, styrelsen ordförande.

Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.
Datum för årsstämma kommer att meddelas i samband med att delårsrapport för kvartal 3 publiceras.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vändas sig till VD Fredrik Björkman eller till någon i valberedningen.

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Anders Ilstam på 070 630 76 02.

Dalstorp den 2 oktober 2014