Halvårsrapport 2022, januari-juni

Fortsatt stark utveckling

Andra kvartalet

 • Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en ökning med 115 procent (6 procent organiskt)
 • EBITA-resultatet 64,6 Mkr (33,1), en ökning med 95 procent
 • EBIT-resultatet 59,0 Mkr (32,3) en ökning med 82 procent
 • Jämförelsestörande poster – 0,7 Mkr (- 0,3)
 • Resultat före skatt 45,8 Mkr (31,3)
 • Resultat per aktie 1,05 (1,16)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,0 Mkr (41,2)

Första halvåret

 • Nettoomsättning 959,5 Mkr (420,7), en ökning med 128 procent (9 procent organiskt)
 • EBITA-resultatet 138,0 Mkr (61,8), en ökning med 123 procent
 • EBIT-resultatet 126,6 Mkr (57,2) en ökning med 122 procent
 • Jämförelsestörande poster – 1,3 Mkr (- 2,4)
 • Resultat före skatt 109,8 Mkr (57,0)
 • Resultat per aktie 2,54 kr (2,11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 91,7 Mkr (42,7)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Stena Adactums budpliktsbud varade under perioden 4 april till 4 maj
 • Årsstämma hölls i Dalstorp den 29 april 2022
 • Samtlig bryggfinansiering har återbetalats

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Beslut taget om att investera 6 Mkr i solceller på Roper Rhodes lager i Portbury UK. Dotterbolaget blir därmed självförsörjande på energi