Halvårsrapport Q2 januari-juni 2019

God lönsamhetsutveckling i kvartalet

” Vi ser nu full effekt av våra genomförda prisökningar. Även den förbättrade produktionseffektiviteten av möbelinsourcingen ger ökad lönsamhet. Koncernens EBITA-resultat har förbättrats i kvartalet och uppgick till 18,6 Mkr (18,4) med en EBITA-marginal på 11,7 procent (11,0)”, säger VD Per-Arne Andersson.

Andra kvartalet i sammandrag:

april– juni 2019

 • Nettoomsättning 158,9 Mkr (167,0)
 • Ebita-resultat 18,6 Mkr (18,4)
 • Resultat före skatt 17,7 Mkr (17,1)
 • Resultat per aktie 0,65 kr (0,63)

Delårsperioden i sammandrag:

januari – juni 2019

 • Nettoomsättning 320,0 Mkr (335,7)
 • Ebita-resultat 33,1 Mkr (38,5)
 • Resultat före skatt 31,5 Mkr (36,3)
 • Resultat per aktie 1,15 Mkr (1,35)

Viktiga händelser under kvartalet:

 •  Genomförda prishöjningar ger positiva effekter på bruttomarginalutvecklingen
 •  Ökat EBITA-resultat i både Svedbergs och Macro Design
 •  Fortsatt positiv försäljningsutveckling för projektverksamheten
 •  God utveckling på den norska marknaden
 •  Synergier av att Macro Designs möbler nu tillverkas i Dalstorp ger en positiv utveckling på lönsamheten

Händelser efter kvartalet:

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet