Svedbergs kommentar om budpliktsbud från Stena Adactum

Svedbergs i Dalstorp ABs (publ) (”Svedbergs” eller ”Bolaget”) huvudägare Stena Adactum AB (”Stena Adactum”) har offentliggjort att de har förvärvat aktier i Svedbergs som innebär att Stena Adactums aktieägande, direkt och indirekt, uppgår till 10 847 075 B-aktier i Svedbergs, motsvarande en ägarandel om cirka 30,7 procent av samtliga aktierna och röster i Bolaget. Genom förvärvet uppstår skyldighet för Stena Adactum att lämna ett sk. budpliktsbud avseende samtliga övriga aktier i Bolaget, vilket Stena Adactum informerat om att man avser lämna omkring den 22 mars 2022 och att budpliktspriset kommer att uppgå till 50 kronor per aktie. För ytterligare information hänvisas till Stena Adactums pressmeddelande, https://stenaadactum.com/nyheter/.

I syfte att hantera frågor kring budet har styrelsen uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté för att handlägga frågor om budet. Styrelseordföranden i Svedbergs Group, Anders Wassberg, som även är VD för Stena Adactum har intressekonflikt och ingår inte i budkommittén och kommer därmed inte att delta i handläggning av eller beslut i frågor relaterade till budet.

Kommittén kommer att utvärdera budet och inhämta en sk.fairness opinion. Ett uttalande om styrelsens inställning till budet avses lämnas i god tid innan utgången av tillämplig acceptfrist enligt det bud som offentliggörs.

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien