Valberedning utsedd i Svedbergs Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets tre röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2024 i Svedbergs Group AB (publ) består av följande personer:

Johan Wester, Stena Adactum AB, ordförande
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Anders Wassberg, styrelsens ordförande

Totalt representerar valberedningen 66 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2023.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 25 april 2024 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till styrelsens ordförande Anders Wassberg. Vänligen notera att sista datum för att lämna in förslag är den 15 december 2023.

För mer information, kontakta:
Anders Wassberg, styrelseordförande, +46 734 27 08 01
Mats Lundmark, CFO Svedbergs Group AB, +46 70 677 05 83