Ändring av antalet aktier och röster i Svedbergs

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Svedbergs”) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget ökade med 14 123 758 aktier under mars 2022, varav samtliga B-aktier, till följd av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen. Antalet röster ökade i motsvarande mån med 14 123 758 röster.

Per den 31 mars 2022 uppgår det totala antalet aktier i Svedbergs till 35 323 758 aktier, varav 0 A-aktier och 35 323 758 B-aktier, motsvarande lika många röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef

E-mail: per-arne.andersson@svedbergs.se

Tel: +46 70 638 50 12

Mats Lundmark, CFO

E-mail: mats.lundmark@svedbergs.se

Tel: +46 70 677 05 83

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 09:00.

Om Svedbergs

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.