Styrelseledamot Hans Lundström har avlidit

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) styrelseledamot Hans Lundström har avlidit

Det är med stor sorg vi meddelar att Svedbergs styrelseledamot Hans Lundström har gått bort. Hans har varit styrelseledamot i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) sedan 2017 och anställd sedan 1998. Hans har varit en uppskattad styrelseledamot och medarbetare.

Styrelsen och ledning vill tacka för hans engagemang och den tid vi fick tillsammans med honom. Våra tankar går till Hans familj.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021  klockan 14.00 (CET).