Krav på Skene Järn

Tvisten mellan Svedbergs i Dalstorp AB och Skene Järn AB, som rör en leverans av silikonlim, har nu prövats av Hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten fastställer Tingsrättens dom vilket innebär att Svedbergs ersättningskrav faller och att Svedberg får betala motpartens rättegångskostnader om ca 1,3 Mkr plus ränta samt skriva ned fordran på Skene Järn med 9,5 Mkr.

Ovanstående kostnader kommer att belasta kvartal 4.

Dalstorp den 22 december 2015

Eventuella frågor besvaras av VD Fredrik Björkman på 0321 533000.