Svedbergs Group uppnår milstolpe inom hållbarhet genom publiceringen av koncernens första miljövarudeklarationer

Svedbergs Group har publicerat sina första miljövarudeklarationer (EPD:er). Publiceringen understryker koncernens engagemang för hållbarhet och miljöansvar samt utgör ett viktigt verktyg för att kunder och partners ska kunna göra mer informerade köpbeslut.

EPD:er, eller Enivironmental Product Declarations, är omfattande och standardiserade dokument som kvantifierar en produkts miljöpåverkan. Rapporterna utvecklas genom metodiken livscykelanalys (LCA) och utvärderar olika påverkanskategorier, inklusive CO2-utsläpp, över en produkts livscykel. Denna bedömning omfattar allt från utvinning av råmaterial, transport och tillverkningsprocesser till en produkts användning, slutanvändning och potential för återvinning.

Relevansen av EPD:er som kritiska verktyg för att sätta branschstandarder för hållbarhet och regelmässig efterlevnad växer, och underlättar beslutsfattande för kunder och partners. Publiceringen utgör ett viktigt framsteg för koncernen och ligger i linje med Svedbergs Groups fokuserade arbete och engagemang för att minska koncernens klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid genom att upprätthålla transparens i produktframställningen.

”Vi är stolta över att ha publicerat våra första EPD:er och tror att detta framsteg inte bara kommer att stärka det förtroende våra intressenter har för oss utan även inspirera till ytterligare branschövergripande åtgärder mot hållbarhet,” säger Beate Hennessy, Director of Sustainability på Svedbergs Group. ”Våra EPD:er kommer att tjäna som ett värdefullt verktyg för arkitekter, byggare och konsumenter som eftersträvar att göra mer informerade och miljömässigt ansvarsfulla val.”