Svedbergs Group minskar CO2-utsläppen med 14,4% år 2022

Badrumskoncernen Svedbergs Group meddelar att koncernen har minskat sina CO2-utsläpp med 14,4% under året 2022, jämfört med 2021 i förhållande till nettoomsättningen. Denna minskning är ett resultat av investeringar i energieffektivitet, övergång till förnybar energi och optimering av produktionsprocesser. Genom dessa åtgärder understryker koncernen sitt engagemang för hållbarhet och sin förmåga att bidra till en mer hållbar framtid och positiva förändringar inom branschen.

Som en del av koncernens mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa är Svedbergs Group fast beslutna att ta ansvar för att minska sina koldioxidutsläpp och verka för en hållbar utveckling. Genom att implementera den globala rapporteringsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG), som innefattar scope 1, 2 och 3-utsläpp, har koncernen fått en helhetsbild av sina utsläppskällor och vidtagit åtgärder för att minska dem.

”Vi är stolta över att kunna meddela att vi har minskat våra CO2-utsläpp med 14,4% under 2022. Detta är en viktig prestation och ett steg framåt i vår strävan att bekämpa klimatförändringarna,” säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef för Svedbergs Group. ”Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan och skapa en mer hållbar framtid för våra intressenter och samhället i stort.”

Genom att implementera innovativa lösningar och samarbeta med sina intressenter strävar koncernen mot att bli en föregångare inom hållbarhetsområdet. Svedbergs Group har som målsättning att minska sina CO2-utsläpp med 50% fram till år 2030.