Vårt val -
för en mer hållbar värld

Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, från idé och design till återvinning. Svedbergs kvalitetsprodukter lever länge och bidrar både till lönsamma affärer och samhällsnytta.

Hållbarhetsmål

Cirkulär design

Svedbergs Group jobbar med att inkorporera cirkulära designprinciper från start i produktutvecklingen. 2022 utvecklar vi arbetet med att ta fram cirkulära designflöden.

Vi kommer ta fram en cirkulär checklista för användning vid produktutveckling samt beskriva våra cirkulära designprinciper i vår designmanual.

Hög andel egen produktion

Omkring 65 procent av koncernens tillverkning sker i egna fabriker. Det ger en god kontroll av värdekedjan, arbetsförhållanden och produktionsmiljö samt minskad miljöpåverkan av transporter. Produktionsanläggningarna ligger i Dalstorp och Laholm. Anläggningen i Dalstorp är ISO-certifierad för både miljö och kvalitet enligt ISO 9001 och ISO 14001. I vår produktion mäts och rapporteras löpande vatten- och energiförbrukning samt användning av miljöfarliga produkter.

Hållbar design

Att tillverka och sälja kvalitetsprodukter som får ett långt liv är ett mycket effektivt sätt att minska vår miljöpåverkan. Vi har inlett ett samarbete med White Arkitekter för att utveckla vårt arbete med cirkulär design. Att kunna byta ut delar av produkter utan att kassera en hel produkt är en utveckling som badrumssegmentet är på väg emot. Vi har påbörjat utvecklingen av sortimentet i den riktningen och en del av produkterna är redan anpassade för att kunna renoveras utan att helt bytas ut.

Ett viktigt steg i denna inriktning är att vi under 2021 introducerade reservdelsshopen i Norge, Danmark och Finland, utöver den redan existerande shopen i Sverige. Reservdelsshopen är en online-butik för reservdelar till Svedbergs produkter, vilket underlättar för konsumenter att byta ut enstaka delar i en produkt och därmed förlänga dess liv.

Miljömärkning av produkter

Svedbergs Group arbetar löpande med att se över befintliga miljömärkningar av produkter och anpassa processer för att leva upp till relevanta certifieringar. Produkter registreras i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanens Husproduktportal. I förekommande fall är sortimentet även märkt med CE-märkning och S-märkning, vilket innebär att de uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Delar av sortimentet är miljömärkt och ambitionen är att öka den andelen. Svensk byggvarudeklaration eller motsvarande i Norge, Finland och Danmark, innehåller information kring produkten och dess innehåll, och finns att tillgå på förfrågan.

Fokusområden

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp och växthusgaser

Läs mer

03

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

04

Resurseffektivitet

Läs mer

05

Trä från hållbart skogsbruk

Läs mer