Delårsrapport januari-juni 2008

Koncernen*
-Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9)
-Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)*
-Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)*
-Vinst per aktie 1,90 kr (2,06)*
*Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad verksamhet i Estland
-Lansering av nytt produktkoncept "Easy"

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning första halvåret var i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år.
På de olika marknaderna ökade omsättningen i Sverige med 1,9 Mkr och i Finland med 2,7 Mkr. Omsättningen på den norska och danska marknaden minskade med 2,6 respektive 1,4 Mkr.
Resultatet före skatt blev 55,3 Mkr jämfört med 58,8 Mkr föregående år. Prisförändringar under perioden uppväger volymminskningen och resultatförändringen beror i huvudsak på valutaförluster samt kostnader för flytt av gjutmarmorproduktionen till Hällabäck, Småland.