Ändring av antalet aktier och röster i Svedbergs Group

Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget ökade med 152 980 aktier under februari 2024, varav samtliga B-aktier, till följd av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen. Antalet röster ökade i motsvarande mån med 152 980 röster.

Per den 29 februari 2024 uppgår det totala antalet aktier i Svedbergs Group till 52 978 456 aktier, varav 0 A-aktier och 52 978 456 B-aktier, motsvarande lika många röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 70 638 50 12

Ann-Sofie Davidsson, CFO
E-mail: ann-sofie.davidsson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 720 741 062

Denna information är sådan information som Svedbergs Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024, kl. 15:00 CET.