Svedbergs styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka utdelningsförslag

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har följt utvecklingen av den globala Covid-19 pandemin och dess påverkan på verksamheten. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark vilket har kommunicerats i kvartalsrapporten för första kvartalet 2020. Mot bakgrund av rådande osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen till följd av spridningen av coronaviruset och för att möjliggöra en fortsatt framåtriktad utveckling under nuvarande situation har styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB(publ) beslutat följande. Det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 1,30 kr/aktie till årsstämman den 11 juni 2020 dras som en försiktighetsåtgärd tillbaka och istället föreslås att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

 

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande,

telefon +46 734 27 08 01

Per-Arne Andersson, VD och koncernchef,

telefon +46 706 38 50 12

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 14.00 (CET).

Svedbergs startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn och dotterbolaget Macro Design i Laholm.