Kristina Laurelii slutar som CFO på Svedbergs

Svedbergs i Dalstorp AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Kristina Laurelii har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar utanför Svedbergskoncernen. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om sex månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Kristina Laurelii har varit CFO för Svedbergs sedan 2018.

”Kristina har under sin tid på Svedbergs starkt bidragit till utvecklingen av koncernens ekonomifunktion. Jag vill tacka henne för sin tid och insats i Svedbergs utveckling och önska henne all lycka i framtiden. En process för att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående,” säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i Svedbergs.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2020 klockan 15.00

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.