Svedbergs i Dalstorp AB:s Årsredovisning 2011

Svedbergs i Dalstorp AB:s årsredovisning för 2011 skickas här.

Finns även tillgänglig på bolagets hemsida:

 www.svedbergs.se/Investerare/Årsstämma