DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006 FÖR SVEDBERGS I DALSTORP AB

Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6)
Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9)
Resultatet efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,44 (2,14)

Omsättning och resultat
Marknaden för att investera i badrum är fortsatt stark. Omsättningen ökade med 20% till 364,3 Mkr.
Svedbergs växte på samtliga delmarknader under perioden. Största ökningen uppvisas i Sverige där
satsningen på objektmarknaden fortsätter att ge resultat. Igångkörningskostnaderna för porslinsfabriken i Estland har under perioden uppgått till ca 8 Mkr.

Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr, en ökning med 19%.