Ändring av antalet aktier och röster i Svedbergs Group

Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget ökade med 17 501 718 aktier under januari 2024, varav samtliga B-aktier, till följd av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen. Antalet röster ökade i motsvarande mån med 17 501 718 röster.

Per den 31 januari 2024 uppgår det totala antalet aktier i Svedbergs Group till 52 825 476 aktier, varav 0 A-aktier och 52 825 476 B-aktier, motsvarande lika många röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 70 638 50 12

Ann-Sofie Davidsson, CFO
E-mail: ann-sofie.davidsson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 720 741 062

Denna information är sådan information som Svedbergs Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024, kl. 12:00 CET.

Om Svedbergs Group

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum. Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produkter inom badrumsmöbler och duschlösningar, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet. Vi skapar värde genom att värna om att bibehålla företagens entreprenöriella drivkraft och engagemang, samt genom att selektivt hitta synergier inom exempelvis inköp. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.