Delårsrapport Q3 januari-september 2017

Stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet

Tredje kvartalet i sammandrag

juli-september 2017

– Nettoomsättning 134,7 Mkr (95,2)

– EBITA resultat 14,5 Mkr (12,6)

– Resultat före skatt 13,2 Mkr (12,6)

– Resultat per aktie 0,49 kr (0,47)

Delårsperioden i sammandrag

januari-september 2017

– Nettoomsättning 472,1 Mkr (320,3)

– EBITA resultat 52,7 Mkr (43,1)

– Resultat före skatt 48,5 Mkr (44,2)

– Resultat per aktie 1,80 kr (1,64)

Samtliga jämförelsetal är exklusive förvärvad verksamhet i Macro

Viktiga händelser under tredje kvartalet

– Nettoomsättningen ökar med 41 procent
– Projektförsäljningen ökar i Sverige och Norge
– Organisk tillväxt med 3 procent
– EBITA-resultatet ökar med 25 procent rensat från jämförelsestörande poster
– Nytt nordiskt 3-årsavtal har tecknats med NCC
– Macro Design har utsetts till årets leverantör av Comfort kedjan

Händelser efter kvartalet

– Sofia Axelsson tillträder som ny VD och Koncernchef
– I övrigt inga väsentliga händelser