Investerare

”Vi fortsätter resan med att utveckla Svedbergs från ett ledande badrumsföretag i Sverige till en ledande badrumskoncern i norra Europa. Vårt motto är ”samarbete utan sammanblandning”.

– Per-Arne Andersson, CEO

Aktien

(
)

Ägarstruktur

Utdelningspolicy

Styrelsens målsättning är att upp till 50 procent av årets resultat efter skatt kan delas ut till aktieägarna. Aktieutdelningens nivå ska ta hänsyn till bolagets kapitalbehov samt tillväxt och investeringsstrategi, i syfte att skapa framtida aktieägarvärde med stabil finansiell ställning. 

Den senaste årsredovisningen
för Svedbergs Group

Finansiell kalender

Finansiell kalender för Svedbergs Groups rapporter, presentationer och andra viktiga händelser. För mer information om kommande evenemang, kontakta oss här.

Bolagsstyrning

Svedbergs Group AB (publ) inregistrerades på Stockholms Fondbörs den 3 oktober 1997, på O-listan. Introduktionskursen sattes till 16,50 kr per aktie. Introduktionen övertecknades drygt fem gånger. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Group svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2023 års bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Bolagets revisorer har yttrat sig om bolagsstyrningsrapporten.