Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké för Svedbergs Group 2021 Invitation to presentation of Svedbergs Group 4th quarter and full year earnings report 2021

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för januari – december 2021 den 4 februari 2022 klockan 11:00.

Svedbergs i Dalstorp will publish their 4th quarter and full year earnings report for January to December 2021 the 4th of January 2022 at 11.00 CET.

Telefonkonferens klockan 11.00/ Telephone Conference at 11.00 CET

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas samma dag kl. 11:00, Rapporten kommer att presenteras utav VD och koncernchef Per-Arne Andersson och CFO Mats Lundmark. Presentationen kommer att ske på engelska.

A telephone conference for investors, analysts and media will be held the same day at 11.00 CET. The report will be presented by CEO Per-Arne Andersson and CFO Mats Lundmark. The presentation will be held in English.

Telefonnummer/Phone numbers:
SE: +46 8 566 426 95

UK: +44 3 333 009 263

US: +1 631 913 142 2

Deltagarkod/Participation code/PIN-kod/Code: 73294738#

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på  www.svedbergsgroup.se innan telefonkonferensen.

The presentation will be available on www.svedbergsgroup.se before the conference starts.

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.svedbergsgroup.se eller genom att klicka på: webbsändning

It is also possible to participate in the conference directly by link at  www.svedbergsgroup.se or by click on the following link: webcast

För mer information, vänligen kontakta/For more information please contact:
Mats Lundmark CFO: +46 (0)70 677 05 83, ir@svedbergs.se