VÅRT SYFTE

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

"Fortsatta steg på tillväxtresan" - Per-Arne Andersson, CEO

(
)

Finansiell kalender

2024-04-25 - Årsstämma 2023
2024-07-18 - Delårsrapport Q2
2024-10-25 - Delårsrapport Q3
2025-02-11 - Delårsrapport Q1

Vårt val -
för en mer hållbar värld

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande för alla intressenter utgör grunden för Svedbergs Groups affär.
Hållbarhetsarbetet är affärskritiskt. Ett integrerat hållbarhetsarbete och samhällsengagemang går hand i hand med värdeskapande. Långsiktigheten genomsyrar Svedbergs Groups arbete i värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser.

Press

01

Roper Rhodes vinner tre utmärkelser i PHG Supplier Awards 2023

Roper Rhodes är vinnare av samtliga tre kategorier i PHG...

31.5.2024

Läs mer

02

Beslut vid årsstämman i Svedbergs Group AB (publ)

Årsstämma hölls idag den 25 april 2024 i Halmstad och...

25.4.2024

Läs mer

03

Kvartalsrapport Q1 2024, januari – mars

”Vi inleder 2024 med att leverera ökad omsättning och ett...

24.4.2024

Läs mer