Svedbergs Group

Svedbergs Group

Svedbergs Group bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe och Roper Rhodes. Svedbergskoncernen har idag ca. 440 anställda och omsättningen RTM 1 oktober 2020 - 31 september 2021 uppgick till ca 1,6 miljarder SEK.

Företagskalender

4 februari 2022 - Bokslutskommuniké
22 april 2022 - Delårsrapport 2021

Företagskalender Svedbergs Group
Årsredovisning 2020 Svedbergs Group

Årsredovisning 2020

Bläddra i eller ladda ner årsredovisningen.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.