VÅRT SYFTE

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

"Fortsatta steg på tillväxtresan" - Per-Arne Andersson, CEO

(
)

Finansiell kalender

2024-04-25 - Årsstämma 2023
2024-07-18 - Delårsrapport Q2
2024-10-25 - Delårsrapport Q3
2025-02-11 - Delårsrapport Q1

Vårt val -
för en mer hållbar värld

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande för alla intressenter utgör grunden för Svedbergs Groups affär.
Hållbarhetsarbetet är affärskritiskt. Ett integrerat hållbarhetsarbete och samhällsengagemang går hand i hand med värdeskapande. Långsiktigheten genomsyrar Svedbergs Groups arbete i värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser.

Press

01

Halvårsrapport 2024, januari – juni

”Koncernen fortsätter att prestera starkt samtidigt som vi tar viktiga...

18.7.2024

Läs mer

02

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för andra kvartalet 2024

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin rapport för andra kvartalet...

9.7.2024

Läs mer

03

Roper Rhodes vinner tre utmärkelser i PHG Supplier Awards 2023

Roper Rhodes är vinnare av samtliga tre kategorier i PHG...

31.5.2024

Läs mer