VÅRT SYFTE

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Svedbergs Group fortsätter sin tillväxtresa och expanderar till Nederländerna genom förvärvet av Thebalux.

Genom förvärvet tar Svedbergs Group ett viktigt steg mot målet att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa.

(
)

Finansiell kalender

2024-02-29 - Bokslutskommuniké 2023
2024-04-04 - Publicering Års- och hållbarhetsredovisning
2024-04-24 - Delårsrapport Q1
2024-04-25 - Årsstämma 2023
2024-07-18 - Delårsrapport Q2
2024-10-25 - Delårsrapport Q3

Vårt val -
för en mer hållbar värld

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande för alla intressenter utgör grunden för Svedbergs Groups affär.
Hållbarhetsarbetet är affärskritiskt. Ett integrerat hållbarhetsarbete och samhällsengagemang går hand i hand med värdeskapande. Långsiktigheten genomsyrar Svedbergs Groups arbete i värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser.

Press

01

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin fjärde delårsrapport 2023 torsdagen...

20.2.2024

Läs mer

02

Svedbergs Group uppnår milstolpe inom hållbarhet genom publiceringen av koncernens första miljövarudeklarationer

Svedbergs Group har publicerat sina första miljövarudeklarationer (EPD:er). Publiceringen understryker...

9.2.2024

Läs mer

03

Ändring av antalet aktier och röster i Svedbergs Group

Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”) meddelar idag att det...

31.1.2024

Läs mer