Svedbergs Group

Svedbergs Group

Svedbergs Group bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design och Cassoe. Svedbergskoncernen har idag ca. 225 anställda och omsättningen år 2020 uppgick till 649 miljoner SEK.

Inbjudan till presentation av delårsrapport för Svedbergs Group tredje kvartalet 2021

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari - september 2021 den 21 oktober 2021 klockan 08:30.

Telefonkonferens klockan 11.00

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas samma dag kl. 11:00, Rapporten kommer att presenteras utav VD och koncernchef Per-Arne Andersson och CFO Mats Lundmark. Presentationen kommer att ske på engelska.

Telefonnummer/Phone numbers:
SE: +46 8 505 583 68
UK: +44 3 333 009 031
US: +1 6 467 224 956

Deltagarkod/Participation code/PIN-kod/Code: 49071935#

Presentationsmateralet kommer publiceras här på hemsidan innan telefonkonferensen börjar. 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Lundmark CFO: +46 (0)70 677 05 83, ir@svedbergs.se

Företagskalender

4 februari 2022 - Bokslutskommuniké
22 april 2022 - Delårsrapport 2021

Företagskalender Svedbergs Group
Årsredovisning 2020 Svedbergs Group

Årsredovisning 2020

Bläddra i eller ladda ner årsredovisningen.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.