VÅRT SYFTE

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Svedbergs Group fortsätter sin tillväxtresa och expanderar till Nederländerna genom förvärvet av Thebalux.

Genom förvärvet tar Svedbergs Group ett viktigt steg mot målet att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa.

(
)

Finansiell kalender

2024-02-09 - Bokslutskommuniké 2023
2024-04-24 - Delårsrapport Q1
2024-04-25 - Årsstämma 2023
2024-07-18 - Delårsrapport Q2
2024-10-25 - Delårsrapport Q3

Vårt val -
för en mer hållbar värld

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande för alla intressenter utgör grunden för Svedbergs Groups affär.
Hållbarhetsarbetet är affärskritiskt. Ett integrerat hållbarhetsarbete och samhällsengagemang går hand i hand med värdeskapande. Långsiktigheten genomsyrar Svedbergs Groups arbete i värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser.

Press

01

Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission – RÄTTELSE

Rättelse avseende felaktig hänvisning till MAR i pressmeddelandet. Tidigare pressmeddelande...

23.11.2023

Läs mer

02

Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group

23.11.2023

Läs mer

03

Ny CFO för Svedbergs Group

Från och med den 13 november 2023 blir Ann-Sofie Davidsson...

9.11.2023

Läs mer