VÅRT SYFTE

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

(
)

Finansiell kalender

2023-07-18 - Delårsrapport Q2
2023-10-27 - Delårsrapport Q3

Vårt val -
för en mer hållbar värld

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande för alla intressenter utgör grunden för Svedbergs Groups affär.
Hållbarhetsarbetet är affärskritiskt. Ett integrerat hållbarhetsarbete och samhällsengagemang går hand i hand med värdeskapande. Långsiktigheten genomsyrar Svedbergs Groups arbete i värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser.

Press

01

Beslut vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Årsstämma hölls den 27 april 2023 i Dalstorp och vid...

27.4.2023

Läs mer

02

Kvartalsrapport Q1 2023, januari – mars

” Vi har framgång i vårt kommersiella arbete vilket visar...

21.4.2023

Läs mer

03

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för första kvartalet 2023

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

13.4.2023

Läs mer