VÅRT SYFTE

Vi bidrar till ett välmående samhälle genom att förvärva och utveckla innovativa företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrummet.

Delårsrapport 2023, jan-juni

(
)

Finansiell kalender

2023-10-27 - Delårsrapport Q3
2024-02-09 - Delårsrapport Q4
2024-04-24 - Delårsrapport Q1

Vårt val -
för en mer hållbar värld

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande för alla intressenter utgör grunden för Svedbergs Groups affär.
Hållbarhetsarbetet är affärskritiskt. Ett integrerat hållbarhetsarbete och samhällsengagemang går hand i hand med värdeskapande. Långsiktigheten genomsyrar Svedbergs Groups arbete i värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser.

Press

01

Delårsrapport 2023, januari-juni

”Trots en utmanade marknad förbättrar vi bruttomarginalen och kassaflödet samtidigt...

18.7.2023

Läs mer

02

Svedbergs Group minskar CO2-utsläppen med 14,4% år 2022

Badrumskoncernen Svedbergs Group meddelar att koncernen har minskat sina CO2-utsläpp...

13.7.2023

Läs mer

03

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för andra kvartalet 2023

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det andra...

10.7.2023

Läs mer