Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för första kvartalet 2024

Svedbergs Group AB (publ) offentliggör sin första delårsrapport 2024 onsdagen den 24 april 2024 klockan 07.30 CET.

En webbsändning hålls onsdagen den 24 april 2024 klockan 10.00 CET där Per-Arne Andersson, VD och koncernchef och Ann-Sofie Davidsson, CFO, presenterar resultatet för det första kvartalet 2024. Efter webbsändningen hålls en frågestund klockan 10.30 för investerare, analytiker och media.

Länk till webbsändningen klockan 10.00 CET: Webbsänding

Länk till frågestunden klockan 10.20 CET: Frågestund

Presentationen hålls på svenska och presentationsmaterialet kommer att publiceras innan webbsändningen startar på www.svedbergsgroup.se/investerare där även den inspelade versionen av presentationen och frågestunden kommer att finnas att tillgå i efterhand. Frågor kan mejlas i förväg till ir@svedbergsgroup.com.