Stena Adactum AB förvärvar 5 500 000 B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) av huvudägaren Sune Svedberg

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats om att Stena Adactum AB, (”Stena Adactum”), i dag den 2 december 2016 har förvärvat och tillträtt 5 500 000 B-aktier i Svedbergs, (”Aktierna”), motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster i Svedbergs. Svedbergs förvärv av rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), är därmed inte längre beroende av några villkor.

Med hänvisning till att Stena Adactum per dagens datum har förvärvat och tillträtt Aktierna, (”Aktieöverlåtelsen”), samt med hänvisning till att Svedbergs aktieägare på extra bolagsstämma den 30 november 2016 har godkänt förvärvet av rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), och att Svedbergs, via ett helägt dotterbolag, per den 1 december 2016 har tillträtt rörelsen i Macro, (”Rörelseöverlåtelsen”), kan styrelsen för Svedbergs konstatera att samtliga villkor per dagens datum har uppfyllts för såväl Aktieöverlåtelsen som Rörelseöverlåtelsen, vilka därmed är slutligen fullbordade.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 53 30 26

Dalstorp den 2 december 2016

Styrelsen