Valberedningens förslag till styrelse för 2020

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den till årsstämman den 24 april 2020 kommer att lämna följande förslag till ny styrelse:

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Anders Wassberg, Jan Svensson och Ingrid Osmundsen omväljs som ledamöter i styrelsen. Martin Svalstedt och Anette Frumerie har avböjt omval.

Som nya ledamöter föreslås Susanne Lithanders och Kristoffer Valiharju.

Susanne Lithander är född 1961 och är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Susanne är CFO i NCC Group sedan 2019. Tidigare uppdrag var CFO för Billerud/Korsnäs och dessförinnan blanda annat flera olika roller inom Ericsson. Hon har inga andra externa styrelseuppdrag i nuläget.

Kristoffer Valiharju är född 1975. Kristoffer är CEO i CDON.COM sedan 2018. Han har dessförinnan innehaft ett antal chefsbefattningar inom Dustin Group och Dell. Kristoffer har inga andra externa styrelseuppdrag i nuläget.

Vidare föreslås omval av Anders Wassberg som styrelsens ordförande.

I valberedningen ingår:
Johan Wester, Stena Adactum, ordförande i valberedningen
Anders Wassberg, styrelsens ordförande 
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring
Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Svedbergs årsstämma hålls den 24 april klockan 13 i Svedbergs lokaler, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01