Kommuniké från Årsstämman 28 april 2011

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 28 april 2011 beslutades om utdelning 2,50 kr per aktie.

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till 3 maj vilket innebär att utdelning till aktieägarna beräknas ske 6 maj.