Delårsrapport januari – september 2002 för koncernen

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2002 för koncernen Omsättningen uppgick till 254,9 Mkr (243,5) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 31,5 Mkr (35,1) Marknad Omsättningen ökade tredje kvartalet med 6 % jämfört med samma period föregående år. På vår största marknad Sverige ökade vi med 3 % och i övriga Norden med 15 %. Totalt uppgick omsättningen till 254,9 Mkr (243,5). Exporten utanför Norden uppgick till 30,6 Mkr (31,5), vilket motsvarar en andel på 12 % (13). Försäljning av produktområdet badrumsmöbler omsatte 120,9 Mkr (123,2), och VVS-utrustning 134,1 Mkr (120,3). Resultat Koncernresultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 9,8 Mkr (8,3) och ackumulerat per 30 september 31,5 Mkr (35,1). Likviditet Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 36,6 Mkr (21,4). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 2,6 Mkr (12,7). Avskrivningar Avskrivningarna till och med tredje kvartalet belastar resultatet med 11,0 Mkr (9,9). För helår 2001 belastas resultatet med 13,7 Mkr. Personal Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 215 (224) varv i Sverige 172 (173) Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 219,5 Mkr (207,6) varav 50,0 Mkr (41,6) avser fakturering till dotterbolag. Resultat efter finansiella poster uppgick till 33,7 Mkr (35,1) Redovisningsprinciper Bolaget följer redovisningsrådets rekommendation nr 20 om delårsrapporter (RR20). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00990/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00990/wkr0002.pdf Hela rapporten