Valberedningens förslag till styrelse för 2024

Valberedningen i Svedbergs Group AB har meddelat att den till årsstämman den 25 april 2024 kommer att lämna följande förslag till ny styrelse:

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamöter omväljs, dvs att styrelsen skall bestå av Joachim Frykberg, Susanne Lithander, Ingrid Osmundsen, Jan Svensson, Kristoffer Väliharju och Anders Wassberg.

Vidare föreslås omval av Anders Wassberg som styrelsens ordförande. I valberedningen ingår:

Johan Wester, Stena Adactum, ordförande i valberedningen
Anders Wassberg, styrelsens ordförande
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Svedbergs Groups årsstämma hålls den 25 april 2024 klockan 13.00 i Trade Center, Kristian IV:s väg 3 i Halmstad.

För ytterligare information kontakta;
Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01