Kommuniké från Bolagsstämman

Vid ordinarie bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB den 26 april 2005 beslutades om utdelning om 10,00 kr per aktie. Till styrelseledamöter omvaldes Oscar Junzell, Sune Svedberg, Åke Petersson, Anna Svedberg Walker och Mats Ola Palm. I övrigt hänvisas till tidigare utsänd delårsrapport. Jörgen Ekdahl VD Svedbergs i Dalstorp AB Telefon 0321-53 30 00