Årsredovisning 2013

Svedbergs årsredovisning för 2013 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se .

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version. Årsredovisningen kan beställas genom info@svedbergs.se .

2014-04-15

Fredrik Björkman

VD