Svedbergs Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group