Årsredovisning 2021

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergsgroup.se.

Årsredovisningen kommer inte att tryckas utan kan laddas ner som PDF direkt på vår hemsida www.svedbergsgroup.se.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande fredagen 8 april, 2022 kl. 13:00.

För ytterligare information kontakta;
Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,
per-arne.andersson@svedbergs.se

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.