Ny VD för Svedbergs i Dalstorp AB.

Styrelsen har utsett Fredrik Björkman till VD för Svedbergs och Stefan Svensson till vice VD. Fredrik har sedan 2006 varit CFO i Svedbergs och Stefan har sedan 2003 varit ansvarig för marknad och försäljning på Svedbergs.

”Det är en stor utmaning för mig att ta över som VD och det känns både spännande och roligt! Efter en turbulent tid behöver nu alla anställda få framtidsro och jobba med de utmaningar som finns i bolaget. Vi måste få tillväxt på alla våra marknader och alltid vara det naturliga valet för de som skall köpa ett nytt badrum”, säger VD Fredrik Björkman.

”Vårt fokus är den nordiska marknaden och vårt sortiment skall bli än mer attraktivt inom premiumsegmentet där design, kvalitet och funktion är viktigt. Vi måste också öka synligheten av vårt varumärke som vår viktigaste tillgång” tillägger vice VD Stefan Svensson.

”Styrelsen har också beslutat att göra vissa justeringar i organisationen och formerar en logistik-funktion direkt under VD som ansvarar för inköp, lager och planering för att ge våra kunder ökad service. Vidare skapas ett strategiskt marknadsråd för att öka takten i produktutvecklingen och stärka varumärket på den Nordiska marknaden”, säger Anders Ilstam, styrelsen ordförande.

Anders Ilstam
Ordförande