Pressmeddelande

01

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för fjärde kvartalet 2022

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

31.1.2023

Läs mer

02

Delårsrapport 2022, januari – september

Tredje kvartalet     Nettoomsättningen uppgick till 435,0 Mkr (167,2), en...

21.10.2022

Läs mer

03

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

13.10.2022

Läs mer

04

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med...

7.10.2022

Läs mer

05

Halvårsrapport 2022, januari-juni

Fortsatt stark utveckling Andra kvartalet Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en...

15.7.2022

Läs mer

06

Svedbergs Groups dotterbolag Roper Rhodes blir självförsörjande på grön energi 2022

Som en del av Svedbergs Groups hållbarhetsarbete har koncernen beslutat...

13.7.2022

Läs mer

Nerladdningar

Logotyp