Pressmeddelande

01

Beslut vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Årsstämma hölls den 27 april 2023 i Dalstorp och vid...

27.4.2023

Läs mer

02

Kvartalsrapport Q1 2023, januari – mars

” Vi har framgång i vårt kommersiella arbete vilket visar...

21.4.2023

Läs mer

03

Inbjudan till presentation av Svedbergs Groups delårsrapport för första kvartalet 2023

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det...

13.4.2023

Läs mer

04

Svedbergs i Dalstorp AB publicerar årsredovisning för 2022

Svedbergs i Dalstorp AB’s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig...

6.4.2023

Läs mer

05

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) organisationsnummer 556052–4984, kallas...

24.3.2023

Läs mer

06

Valberedningens förslag till styrelse 2023

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den...

28.2.2023

Läs mer

Nerladdningar

Logotyp