VD på Macro Design lämnar bolaget

Johan Aspemar VD för Macro Design AB lämnar bolaget. Johan har sedan 2014 bidragit till att utveckla Macro Design bland annat genom ett bredare sortiment och en ökad försäljningsvolym. Processen att söka hans ersättare startas omgående och Johan blir kvar som VD under en övergångsperiod.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 klockan 10.30