Svedbergs i Dalstorp AB publicerar årsredovisning för 2022

Svedbergs i Dalstorp AB’s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida: www.svedbergsgroup.se. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på hemsidan i European Single Electronic Format (ESEF).
Den engelska versionen av årsredovisning 2022 beräknas publiceras på hemsidan under vecka 17.