Avtal mellan Svedbergs och ABG Sundal Collier ASA

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)(”Svedbergs”) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABGSC”) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för Svedbergs B-aktie.

Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 30 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp-, och säljkurs.

Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet påbörjas den 15 februari 2021.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2021  klockan 14.00 (CET).