Kvartalsrapport                               januari-mars 2011

Koncernen

januari–mars                                                                

– Nettoomsättning 123,0 Mkr (115,1)                      

– Resultat före skatt 21,0 Mkr (17,4)                      

– Resultat efter skatt 15,5 Mkr (12,9)                     

– Resultat per aktie 0,73 kr (0,61)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen första kvartalet 2011 uppgick till 123,0 Mkr vilket är en ökning med 7 % jämfört med första kvartalet föregående år. Försäljningen ökade både på svenska marknaden och på de flesta exportmarknaderna, trots kronförstärkning. Framförallt har projektmarknaden bidragit till den ökade försäljningen jämfört med första kvartalet 2010.

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 21,0 Mkr vilket är en ökning med 21 %. Vinstmarginalen uppgick första kvartalet till 17,1 % (15,1).