Pressmeddelande

VD Skifte i Svedbergs i Dalstorp AB

Jörgen Ekdahl har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD i Svedbergs.

”Efter sju år som VD har jag kommit fram till att jag vill göra något nytt och jag tycker det är rätt läge för det nu”, säger Jörgen Ekdahl.

Med anledning av ovanstående har styrelsen utsett Peter Petersson till tf VD tills ny VD utses, Peter Petersson tillträder omgående. Petersson har tidigare innehavt ledande befattningar i Nobia-koncernen under tiden 1995-2008 bl.a. i bolag som Poggenpohl och Norema.

”Vi tackar Jörgen för hans goda insatser under åren och vi har påbörjat en rekryteringsprocess för att hitta en permanent ersättare”, säger styrelseordförande Urban Jansson.

Dalstorp 2010-11-17

Svedbergs i Dalstorp AB

Styrelsen

För ytterligare information:  Styrelseordförande Urban Jansson, 0321-53 30 00