Svedbergs Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group